Arnau Riera's homepage

una petita illa virtual en l'immens oceà d'internet

 

Divulgació cientí­fica


Per mi, la ciència és una actitud. L'actitud amb la que un s'enfronta al món. Una actitud científica és una barreja d'esperit despert i una mirada oberta que s'esforça per abandonar els prejudicis i els dogmes, i busca hipòtesis senzilles que li expliquin el món que l'envolta. Difondre la ciència és difondre aquesta actitud.

TALKS

 
 • Informació i computació quàntiques (odp, ppt, pdf).
  Encontres amb el tercer cicle, Facultat de Fí­sica de la Universitat de Barcelona, 17th december 2009.

 • Camí de realitat (odp, ppt, pdf).
  IES Giola, Llinars del Vallès (Catalonia), 20th november 2009.
  Trobeu també aquí­ el ví­deo de l'experiment de les dues escletxes (mpg, avi).

 • La història de l'univers (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, Tardor 2009.

 • Camí de realitat (odp, ppt, pdf).
  IES Manuel Blancafort, La Garriga (Catalonia), 23 March 2009.

 • Viatge al món subatòmic (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, October-December 2008.

 • El món subatòmic, atzar i determinisme (odp, ppt, pdf).
  Llinars town hall (Spain), 16 May 2008.
  Find also here the video of the double slit experiment (mpg, avi).

 • Parlem d'Internet (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, March 2007.

 • La mecànica quàntica, una nova concepció de la realitat (ppt, pdf).
  IES Miquel Biada, Mataró (Catalonia), 15 November 2006

ARTICLES ABOUT SCIENCE

 
 • Estructura i dimensió històrica de les teories científiques (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Ciència i Religió (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Ciència i Societat (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Fí­sica i Filosofia (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Fí­sica i matemàtiques (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

OTHER WORKS

 
 • L'inici de la discussió Einstein-Bohr: V Congrés de Solvay de 1927 (pdf).
  Assignatura Història de la Fí­sica, maig de 2005.

 • Utilisation de la lithographie électronique pour l'élaboration d'électrodes à  nano-gap permettant l’étude des propriétés physiques de nanoparticules (pdf).
  Projet a l'Insa Toulouse, fevrier de 2005.

 • Els fractals i el DLA (Difusion Limited Agregation) (pdf).
  Assignatura Fí­sica de sistemes de fora l'equilibri, maig de 2004.

 • Cartografia a l'ordinador (pdf).
  Treball de Recerca de Batxillerat, febrer de 2000.