Arnau Riera's homepage

a little virtual island in the huge ocean of internet

 

Popular science


For me, science is an attitude, a mixture of a bright spirit and an open mind which makes an effort to leave prejudices and dogmas, and looks for simple hypothesis that explain the world that surround us. To spread science is to spread this attitude.

TALKS

 
 • Informació i computació quàntiques (odp, ppt, pdf).
  Encontres amb el tercer cicle, Facultat de Fí­sica de la Universitat de Barcelona, 17th december 2009.

 • Camí de realitat (odp, ppt, pdf).
  IES Giola, Llinars del Vallès (Catalonia), 20th november 2009.
  Trobeu també aquí­ el ví­deo de l'experiment de les dues escletxes (mpg, avi).

 • La història de l'univers (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, Tardor 2009.

 • Camí de realitat (odp, ppt, pdf).
  IES Manuel Blancafort, La Garriga (Catalonia), 23 March 2009.

 • Viatge al món subatòmic (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, October-December 2008.

 • El món subatòmic, atzar i determinisme (odp, ppt, pdf).
  Llinars town hall (Spain), 16 May 2008.
  Find also here the video of the double slit experiment (mpg, avi).

 • Parlem d'Internet (odp, ppt, pdf).
  Xerrades per a la Gent Gran, Universitat de Barcelona, Barcelona, March 2007.

 • La mecànica quàntica, una nova concepció de la realitat (ppt, pdf).
  IES Miquel Biada, Mataró (Catalonia), 15 November 2006

ARTICLES ABOUT SCIENCE

 
 • Estructura i dimensió històrica de les teories científiques (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Ciència i Religió (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Ciència i Societat (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Fí­sica i Filosofia (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

 • Fí­sica i matemàtiques (pdf).
  Assignatura d'Història de la Fí­sica, Semestre de Primavera de 2005.

OTHER WORKS

 
 • L'inici de la discussió Einstein-Bohr: V Congrés de Solvay de 1927 (pdf).
  Assignatura Història de la Fí­sica, maig de 2005.

 • Utilisation de la lithographie électronique pour l'élaboration d'électrodes à  nano-gap permettant l’étude des propriétés physiques de nanoparticules (pdf).
  Projet a l'Insa Toulouse, fevrier de 2005.

 • Els fractals i el DLA (Difusion Limited Agregation) (pdf).
  Assignatura Fí­sica de sistemes de fora l'equilibri, maig de 2004.

 • Cartografia a l'ordinador (pdf).
  Treball de Recerca de Batxillerat, febrer de 2000.